free portfolio web templates

Kameleon op zevenmijlslaarzen


Muzikale theatervoorstelling over hoogbegaafdheid
voor ouders, opvoeders, onderwijs- en zorgprofessionals
die te maken krijgen met het thema hoogbegaafdheid en (dreigende) thuiszitters.  Met deze muzikale theatervoorstelling wordt ingezoomd op hoogbegaafdheid in het algemeen,
en kinderen in het bijzonder.  Wij nodigen je uit om de manier waarop hoogbegaafden fundamenteel anders denken, leren en leven, zelf te ervaren en te beleven.  Vaak is hoogbegaafdheid nog een onderwerp van misvattingen, taboes en vermeende luxeproblemen .  Ze vragen iets anders van hun omgeving binnen het gezin, leeftijdsgenoten en school.

Hoe blijf je als ouder dicht bij de eigenheid en ontwikkelbehoefte van je kind?
Hoe signaleer je ze tijdig op school, zodat ze van het meest passende onderwijs mogen genieten?
Hoe laat je ze in hun kracht staan en leer je ze omgaan met de hobbels die op hun pad komen?

Deze muzikale theatervoorstelling is een verhaal;
recht uit het hart van een moeder van een hoogbegaafd kind;
over hulp en goedbedoelde adviezen van een lieve vriendin;
over het onderwijs door de ogen van een leerkracht van deze tijd;
en ... wat wil het hoogbegaafde kind ons eigenlijk vertellen?