how to make a site for free

Kameleon op zevenmijlslaarzen


Een interactieve muzikale theatervoorstelling over hoogbegaafdheid voor ouders, opvoeders, onderwijs- en zorgprofessionals die te maken krijgen met het thema hoogbegaafdheid en (dreigende) thuiszitters.  

Met deze muzikale theatervoorstelling wordt ingezoomd op hoogbegaafdheid in het algemeen,
en kinderen in het bijzonder.  Wij nodigen je uit om de manier waarop hoogbegaafden fundamenteel anders denken, leren en leven, zelf te ervaren en te beleven.  Ze vragen iets anders van hun omgeving binnen het gezin, leeftijdsgenoten en school.

Wij nodigen uit tot reflectie dialoog.

Hoe blijf je als ouder dicht bij de eigenheid en ontwikkelbehoefte van je kind?
Hoe signaleer je ze tijdig op school, zodat ze van het meest passende onderwijs mogen genieten?
Hoe laat je ze in hun kracht staan en leer je ze omgaan met de hobbels die op hun pad komen?


MEER WETEN?